Saltar ao contido

Bernal de Bonaval

  Santiago de Compostela, s. XIII

  Trobador galego, vinculado co mosteiro de San Domingos de Bonaval. A súa actividade poética desenvolveuse nas cortes de Fernando III e de Afonso X, manténdose fiel ás tradicións líricas pretrobadorescas, en detrimento dos modelos provenzais. Consérvanse 19 cantigas súas, 10 delas de amor, 8 de amigo e unha tenzón feita con Abril Pérez.

  Obras destacadas
  • A Bonaval quer’eu, mia senhor, ir.
  • A dona que eu am’e tenho por senhor.
  • Fremosas, a Deus grado.
  • Diss´a fremosa en Bonaval assí.
  • Se veess´o meu amigo.
  • Ai, fremosinha, se ben ajades.

  Fotografía: Wikipedia

  Máis información: Roteiro da Lírica Medieval