Saltar ao contido

Espiñas, follas e frores : colección de versiños gallegos

  Autor: Valentín Lamas Carvajal

  Ano: Texto e capa da 3ª edición de 1877, Imprenta y Fundición de M. Tello

  Cita:

  "Fâi San Lourenzo n'isa fondura,
  Belvís erguido n'aquela altura,
  Ô pé d'o pobo sospira o Sar;
  A Rocha dorme n'uha ladeira,
  Baixo d'os mantos d'uha silveira
  Pensa n'os anos que víu pasar."
  [Fragmento do poema Ô espertal-o dia. En Conxo]

  Máis información: Consorcio de Santiago