Saltar ao contido

Gonzalo Torrente Ballester

  Ferrol, 1910 – Salamanca, 1999

  Escritor e crítico ferrolán, que conta con numerosos recoñecementos como o Premio Miguel de Cervantes e o Premio Nacional de Narrativa, entre outros. Traballou como profesor auxiliar na universidade compostelá na especialidade de Historia Antiga. Comezou escribindo teatro mais tamén publicou novela e ensaio.

  Obras destacadas
  • Siete ensayos y una farsa (1942, Ediciones Escorial).
  • Compostela y su ángel (1948, editorial Afrodisio Aguado – co título Compostela, desde a ed. facsímil de 2010: Compostela y su ángel).
  • Ifigenia (1950, Afrodisio Aguado).
  • Atardecer de Longwood (1950, Editorial Haz).
  • Los gozos y las sombras (1957-1962, Arión).
  • Don Juan (1963, Ediciones Destino).
  • Off-side (1969, Ediciones Destino).
  • La saga/fuga de J. B. (1972, Ediciones Destino).
  • El Quijote como juego (1975, Guadarrama).
  • La isla de los jacintos cortados (1982, Ediciones Destino).
  • Hombre al agua (1987, Ediciones Almarabu).
  • Filomeno, a mi pesar (1988, Editorial Planeta).
  • Crónica del rey pasmado (1989, Editorial Planeta).
  • La muerte del decano (1992, Editorial Planeta).
  • La boda de Chon Recalde (1994, Editorial Planeta).
  • Los años indecisos (1996, Editorial Planeta).
  • Doménica (1999, Espasa-Calpe).

  Fotografía: Wikipedia

  Máis información: Wikipedia