Saltar ao contido

Grapes and granite / Uvas e granito (Unha viaxe por Galicia)

    Autora: Nina Epton

    Ano: 1956, Cassell and Company, Ltd. / 1993, Ir Indo (tradución de Cassel and Company Ltd, Antonio e Francisco Fernández del Riego)

    Cita:

    “Despois dos efémeros alporizamentos das festas, a antiga cidade medio pechou deloiradamente os seus ollos, e recaeu no seu estado felino habitual de recreo contemplativo. Aínda había moita xente coa que falar. Unha non podía estar sentada moito tempo na terraza do serio Café España sen ser amablemente interrompida na súa lectura ou escritura por algúns dos “galeguistas” residentes, que, ruando, entraría a tomar un café e a parolar.”

    Máis información: Galipedia