Saltar ao contido

María Francisca de Isla y Losada

  Santiago de Compostela, 1734-1808

  Escritora e editora. Coñecida como a “Perla Gallega” ou a “Musa Compostelana”, a súa fama de muller intelixente fai que chegue a ser distinguida pola Academia de Belas Letras de Lisboa como socia ou que a prensa madrileña fale dela como curiosidade digna de ser difundida. Editou os traballos do seu irmán. En 1785 pediu licenza ao Vaticano para ler libros prohibidos, que lle foi concedida.

  Obras destacadas
  • Despedida de Lidia y Armindo (1770, Biblioteca Nacional de Madrid).
  • Décima al arzobispo Bocanegra (1772, BXUSC).
  • Romance al Cura de Fruime (1775 / 1957, Edición de C. Martínez Barbeito, BRAG).

  Fotografía: Texto extraído de Obras escogidas del Padre José Francisco de Isla / con una noticia de su vida y escritos por Pedro Felipe Monlau (1850)

  Máis información: Wikipedia