Saltar ao contido

No ventre do silencio

    Autor: Xosé Luís Méndez Ferrín

    Ano: 1999, Edicións Xerais

    Cita:

    “Acto formal, no que a Universidade é conectada ao mundo e se fai portadora de valores políticos. Os alumnos críticos ollo á espreita, intelixencia cazadora de calquera ricto, de detalles. Coma entomólogos, prepáranse para o estudo de especies de dimensións exiguas no terrario. Insectos son os daquela presidencia que, con empaque de pesadas vacalouras, se van acomodando en estrados do Salón Artesoado de Fonseca. – Eiquí tivera a sede o Seminario de Estudos Galegos -coméntalle afónico Alberte a un Príncipe que engurra o fuciño con interese e noxo-. Eiquí sentáronse homes.”

    Máis información: Edicións Xerais