Saltar ao contido

Poemas a Compostela

  Autor: Manuel María

  Ano: 1993, Editorial Compostela

  Cita:

  "A flor da melancolía agrómache nos beizos
  en soedade de bicos e de luz
  como unha camelia a medio murchecer.
  A luz fuxiuche - ¡ouh sombras de San Paio,
  Santo Domingo, o Sar, Belvís e Santa Clara!-
  por un carreiro de auga e de luar
  a un lugar misterioso, sen gardas ou fronteiras.
  Sempre na penumbra dos teus silencios
  -¡ouh soportais da Rúa Nova e do Vilar!-
  docemente alumados pola alba.
  Compostela da tebra e máis da pomba
  a desfollar as lembranzas máis amadas
  
  Carlomagno, Xelmírez, Isabel de Portugal,
  don Gaiferos, Faraldo, Rosalía, Castelao,
  Otero Pedraio, Maside e Bouza-Brei-
  nunha doce margarida que non pode morrer.
  ¡Compostela da sombra percurando vieiros
  polos que cecáis aínda non fuxiron
  as máxicas roseiras que non che floreceron!"

  Máis información: Casa Museo Manuel María