Saltar ao contido

Ricardo Carvalho Calero

  Ferrol, 1910 – Santiago de Compostela, 1990

  Historiador da literatura, crítico literario, filólogo, lingüista e escritor, nado en Ferrol e finado en Compostela. É autor dunha extensa obra e está considerado o ideólogo do reintegracionismo. Ademais, foi o primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas da USC, tamén formou parte do Seminario de Estudos Galegos, foi numerario da Real Academia Galega e membro de honra da Associaçom Galega da Língua. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 2020.

  Obras destacadas
  • Vieiros (1931, Editorial Nós).
  • O silenzo axionllado (1934, Editorial Nós).
  • Anxo de terra (1950, Gráficas Torres / Anjo de terra na edición de 1980, Ediciós do Castro).
  • Os tumbos (1950, Alba).
  • A xente da Barreira (1951, Bibliófilos Gallegos).
  • As pitas baixo a chuvia (1952, Lar).
  • Poemas pendurados dun cabelo (1952, Colección Xistral).
  • A cegoña (1957, Vida Gallega).
  • Salterio de Fingoy (1961, Editorial Galaxia).
  • Aos amores serodios (1979, Grial).
  • Pretérito imperfeito (1927-1961) (1980, Ediciós do Castro).
  • Futuro condicional (1961-1980) (1982, Ediciós do Castro).
  • Teatro completo (1982, Ediciós do Castro).
  • Narrativa completa (1984, Ediciós do Castro).
  • Provérbios otomanos (1985, Agália).
  • Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985) (1986, AGAL).
  • Scórpio (1987, Sotelo Blanco. Premio da Crítica de narrativa galega).
  • Reticências… (1986-1989) (1990, Sotelo Blanco).

  Fotografía: Wikipedia

  Máis información: Wikipedia