Saltar ao contido

Seis poemas galegos

  Autor: Federico García Lorca

  Ano: 1935, Editorial Nós

  Cita:

  DANZA DA LÚA EN SANTIAGO
  
  "Fita aquel branco galán,
  olla seu transido corpo!
  
  É a lúa que baila
  na Quintana dos mortos.
  
  Fita seu corpo transido,
  negro de somas e lobos.
  
  Nai: A lúa está bailando
  na Quintana dos mortos.
  
  Quen fire potro de pedra
  na mesma porta do sono?
  
  É a lúa! É a lúa
  na Quintana dos mortos!
  
  Quen fita meus grises vidros
  cheos de nubens seus ollos?
  
  É a lúa, é a lúa
  na Quintana dos mortos.
  
  Deixame morrer no leito
  soñando con froles de ouro.
  
  Nai: A lúa está bailando
  na Quintana dos mortos.
  
  Ai filla, co ar do ceo
  vólvome branca de pronto!
  
  Non é o ar, é a triste lúa
  na Quintana dos mortos.
  
  Quen brúa co este xemido
  de imenso boi melancónico?
  
  Nai: É a lúa, é a lúa
  na Quintana dos mortos.
  
  Si, a lúa, a lúa
  coronada de toxos,
  que baila, e baila, e baila
  na Quintana dos mortos!"

  Máis información: Galipedia